Gulle gift voor de Kinderafdeling!

De Kinderafdeling van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) heeft maar liefst €513,70 euro mogen ontvangen! De gulle gevers zijn de bewoners van Woonzorgcentrum Huis ter Hagen in Driehuis, die de opbrengst van de collecte in de kapel schonken aan het ziekenhuis.

Met deze donatie wordt nieuw (spel)materiaal gekocht voor de afdeling. Door de aandacht op iets anders te richten, zal de focus op pijnlijke prikkels verminderen.

Hartstikke bedankt Corina Voskamp, Geestelijk Verzorger Huis ter Hagen en bewoners!

Op de foto: Wilhelmien van der Pluijm, Emmy Heddes (Kinderverpleegkundige), Corina Voskamp (Geestelijk verzorger, Huis ter Hagen), Anneke Feenstra (Pedagogisch medewerkster) en Stefanie Wijker (Kinderverpleegkundige).