Bezoek

Voor ouders is er geen vaste bezoektijd. Je vader en moeder mogen de hele dag bij jou langskomen.

Je vriendjes, familie of andere mensen zijn welkom tussen 14.00 en 19.30 uur (of 20.00 uur als je later naar bed mag), maar niet allemaal tegelijk. Er mogen er telkens twee tegelijk naar binnen.

In het Kinderbrandwondencentrum gelden extra strenge regels voor het bezoek. Voor kinderen met brandwonden is het namelijk erg gevaarlijk om een ziekte op te lopen. Ook hebben ze vaak extra rust nodig. Daarom mogen kinderen die op bezoek komen, niet ziek zijn of met kinderziekten in aanraking zijn geweest. Kleine kinderen moeten worden begeleid door een volwassene.

Wil het bezoek buiten de bezoektijden komen? Overleg dit dan eerst even met de verpleegkundigen. Meestal is het geen bezwaar.