Naar het brandwondencentrum

Wanneer moet je naar een brandwondencentrum?

  • Als je voor meer dan 5% bent verbrand.
  • Als je brandwonden hebt aan je gezicht, handen of geslachtsdelen.
  • Bij 3e graads brandwonden.
  • Als je ook rook hebt ingeademd.
  • Als je meer verwondingen hebt.