School

Als je in het ziekenhuis ligt, hoef je niet naar school. Dat vind je misschien voor even wel prettig, maar als het te lang duurt is het ook niet fijn.

Als je langer dan twee weken moet blijven kan een docent van de schoolbegeleidingsdienst Ziezon opdrachten met je maken.

De medisch pedagogisch hulpverlener kunnen je meer vertellen.