Jouw rechten

Ook kinderen hebben als patiënt rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Je mag als kind, afhankelijk van je leeftijd, een hele hoop zelf met je ouders beslissen, maar er zijn wel regels. Hieronder kun je ze vinden, ingedeeld naar leeftijd en met alle uitzonderingen erbij.

 De rechten van het kind van 12-16 jaar

 • Behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
 • Zowel het kind als de ouders hebben er recht op te worden geïnformeerd.
 • Het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier. Ouders mogen het dossier niet inzien zonder de toestemming van het kind, maar de hulpverlener moet wel rekening houden met de betrokkenheid van de ouders.

 Uitzonderingen

 • Als het kind en de ouders van mening verschillen hangt de beslissing af van hoe goed het kind alles begrijpt.
 • Als de behandeling zonder toestemming van ouders is uitgevoerd, mogen deze alleen het dossier inzien met toestemming van het kind.
 • Als het kind niet wil dat de ouders geïnformeerd worden, wordt hierin toegestemd als de hulpverlener vindt dat het kind oud en wijs genoeg is.
 • De hulpverleners mogen altijd handelen in een acute situatie als het kind in levensgevaar is (zonder hiervoor toestemming te vragen aan ouders of het kind).

 De rechten van het kind van 16 jaar en ouder

 • Het kind mag zelf beslissen of hij/zij voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming geeft.
 • Er is geen toestemming van de ouders nodig.
 • Het kind heeft het recht om volledig te worden geïnformeerd, ouders worden alleen geïnformeerd als het kind daarmee akkoord gaat.
 • Het kind heeft het recht om het medisch dossier in te zien, daar is geen toestemming van ouders voor nodig.
 • Ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daarvoor toestemming geeft.

 Uitzonderingen

 • De hulpverleners mogen altijd handelen in een acute situatie als het kind in levensgevaar is (ook als het kind geen toestemming heeft gegeven voor de behandeling).

 Meer informatie over rechten vind je op www.jadokterneedokter.nl.