Onderzoeken

Om te weten wat er met je aan de hand is, moet de (kinder)arts je onderzoeken. De kinderarts voert de anamnese (gesprek) en lichamelijk onderzoek uit op de polikliniek.

Misschien vindt hij/zij daarna dat er nog meer onderzoek nodig is om precies vast te stellen wat er met je is. Dan vindt aanvullend onderzoek plaats. Bijvoorbeeld bloedafname of foto’s nemen.

Naar je hart luisteren maakt deel uit van het lichamelijk onderzoek.