Disclaimer

Deze Kinderwebsite van het Rode Kruis Ziekenhuis is zorgvuldig samengesteld. Het RKZ doet er alles aan de informatie actueel en juist te houden. Echter, we kunnen niet garanderen dat de site continu volledig up-to-date is.

Raadpleeg daarom altijd een arts als u twijfelt aan uw eigen gezondheid of die van uw kind, of een behandeling wilt stoppen of wijzigen.

De informatie op deze site is algemeen van aard. Ze is geen vervanging van een consult bij of behandeling door een arts. Het RKZ is om deze reden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit (het gebruik van) de op zijn website weergegeven informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

De modellen op de foto’s zijn deels echte patiëntjes uit het ziekenhuis, deels kinderen die model hebben gestaan. De namen van die laatsten zijn om privacyredenen verzonnen

De website bevat links naar websites die niet door het RKZ worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend bedoeld als service. Het RKZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het management van deze sites en aanvaardt voor die inhoud dan ook geen aansprakelijkheid.